EDR là gì?.

Các giải pháp EDR được thiết kế để hỗ trợ phát hiện mối đe dọa và thực hiện săn tìm mối đe dọa trên một điểm cuối.

TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG EDR?

Lý do cần thiết sử dụng EDR.

Khả năng hiển thị nâng cao

So với các giải pháp bảo mật truyền thống, EDR cung cấp khả năng hiển thị nâng cao vào các điểm cuối của bạn và cho phép thời gian phản hồi nhanh hơn.

Phát hiện và ngăn chặn phần mềm độc hại nâng cao

Hơn nữa, các công cụ EDR phát hiện và bảo vệ tổ chức của bạn khỏi các dạng phần mềm độc hại nâng cao (chẳng hạn như phần mềm độc hại đa hình), APT, lừa đảo, v.v.

Phát hiện các loại phần mềm độc hại chưa xác định

Cũng cần nhắc lại rằng một số giải pháp EDR dựa trên AI và thuật toán máy học được thiết kế để phát hiện các loại phần mềm độc hại chưa xác định, sau đó sẽ đưa ra quyết định phân loại dựa trên hành vi.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV