BẢO MẬT TẠI ĐIỂM CUỐI - EPP

EPP là gì?.

Giải pháp EPP, hoạt động như một tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các mối đe dọa mạng đối với điểm cuối, xác định phần mềm độc hại dựa trên tệp và không có tệp, tập lệnh độc hại và phần mềm độc hại chỉ hoạt động trong bộ nhớ và chặn các mối đe dọa này thực thi trên hệ thống.

TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG EPP?

Lý do cần thiết sử dụng EPP.

Bảo mật nâng cao cho máy tính

Phần mềm độc hại ngày càng trở nên tinh vi và phổ biến khiến việc có khả năng điều tra và khắc phục mối đe dọa do EPP cung cấp là điều cần thiết đối với an ninh mạng của doanh nghiệp. EPP mang lại một giải pháp chặn nhiều mối đe dọa tới thiết bị đầu cuối và khả năng khắc phục hiệu quả bất kỳ cuộc xâm nhập thành công nào.

Đối phó với biến thể phần mềm độc hại mới

Với bối cảnh mối đe dọa mạng đang phát triển nhanh chóng và các biến thể phần mềm độc hại mới được tạo ra mỗi ngày, các phương pháp tiếp cận phát hiện phần mềm độc hại bằng chữ ký đã không còn hiệu quả nữa. Giải pháp EPP có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa mới thay vì chỉ giới hạn trong việc phát hiện và chặn các biến thể phần mềm độc hại đã biết.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV