GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Nhằm giúp hệ thống CNTT của doanh nghiệp luôn hoạt động liên tục, thông suốt và đảm bảo hiệu quả đầu tư hệ thống ban đầu, NSV sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ, định kỳ (hàng tháng) đối với hệ thống mạng, máy chủ và máy khách. Chúng tôi sẽ đảm bảo hệ thống của khách hàng luôn hoạt động trơn tru và ổn định. Trong trường hợp xảy ra sự cố, bằng tất cả kinh nghiệm và hiểu biết của mình, NSV sẽ hỗ trợ ứng phó ngay lập tức, để hệ thống khôi phục trong thời gian sớm nhất, ít ảnh hưởng nhất đến hoạt động kinh doanh.

BẢO TRÌ HỆ THỐNG CNTT LÀ GÌ?

Dịch Vụ Chính:

1) Kiểm tra, bảo trì hệ thống mạng và hệ thống sao lưu dữ liệu

2) Hỗ trợ chẩn đoán và khắc phục các sự cố máy tính

3) Hỗ trợ khôi phục hệ thống trong trường hợp bị tấn công mạng hoặc lỗi hệ thống

4) Tạo danh sách quản lý các thiết bị trong hệ thống

5) Cập nhật hoặc cài đặt lại hệ điều hành, phần mềm văn phòng và phần mềm diệt vi-rút (có bản quyền)

6) Thiết lập quyền truy cập thư mục trên máy chủ và các chính sách kết nối mạng (theo yêu cầu của khách hàng)

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV