DELMIA

DELMIA is a brand of Dassault Systèmes, a French software corporation.

It is a Digital Manufacturing and Production Solution that helps optimising production systems and processes.

CHỨC NĂNG

DELMIA

Điều phối con người ,quy trình nhà máy và thiết bị để cải thiện hoạt động.

  • Áp dụng tất cả các ứng dụng trong sản xuất cho việc quản lý vòng đời sản phẩm như xác định quy trình và hệ thống ảo, thiết lập thao tác nơi làm việc, tối ưu hóa, lập lịch và vận hành, để bảo trì hệ thống sản xuất theo thời gian thực.

Hiển thị hoạt động theo thời gian thực, kiểm soát và đồng bộ hóa các quy trình sản xuất

  • DELMIA hỗ trợ giám đốc điều hành của các công ty sản xuất toàn cầu truy cập bảng tổng hợp trạng thái qua di động 24/7 để luôn cập nhật và phản hồi nhanh chóng với các vấn đề hoạt động tiềm ẩn.
  • Tránh gián đoạn, thời gian chết hoặc thu hồi chất lượng tốn kém.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV