DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Tại NSV, một trung tâm đào tạo về các giải pháp Dassault Systèmes, các khóa học của chúng tôi tuân theo một lộ trình học tập phù hợp dựa trên các hồ sơ cụ thể trong một công ty. Cho dù đó là Nền tảng CATIA, ENOVIA, SIMULIA, 3DEXPERIENCE®, có nhiều lộ trình học tập phù hợp với bạn.

TẠI SAO CẦN THAM GIA CÁC KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI?

Đội Ngũ Chuyên Gia Đào Tạo Sản Phẩm Chứng Nhận Bởi Dassault Systèmes

  • Chúng tôi có tài liệu chính hãng được Dassault Systèmes cung cấp.
  • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo được Dassault Systèmes công nhận.

Cở Sở Vật Chất Đào Tạo

  • Chúng tôi có cơ sở vật chất phù hợp để đào tạo cho các sản phẩm của Dassault Systèmes.
  • Chúng tôi đã đào tạo theo tiêu chuẩn của Dassault Systèmes trong nhiều năm và đáp ứng theo nhu cầu của từng khác hàng.
  • Các khóa đào tạo có thể được tổ chức tại Phòng đào tạo tại trụ sở chính của chúng tôi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi các chuyên gia Việt Nam đào tạo tại cơ sở và theo yêu cầu của khách hàng.
  • Lên lịch cụ thể theo yêu cầu.
  • Có thể đào tạo từ xa

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV