CADdoctor

CADdoctor là công cụ tối ưu để tối đa hóa và tăng tốc dữ liệu 3D của bạn. 

CADdoctor vượt xa khả năng chuyển đổi CAD mà còn có khả năng phát hiện lỗi hình học, chữa lành, đơn giản hóa và nâng cao dữ liệu của bạn để xử lý tối ưu.

CHỨC NĂNG

CADdoctor

Chuyển đổi dữ liệu CAD

  • CADdoctor cung cấp các bản dịch 3D phức tạp giữa nhiều định dạng CAD vượt xa các bản dịch cơ học đơn giản. 
  • CADdoctor có thể nhận ra sự khác biệt giữa từng hệ thống CAD (dung sai, định nghĩa toán học, v.v.) và sử dụng thông tin này để tạo ra bản dịch có độ trung thực cao nhất.

Dò tìm lỗi và sửa lỗi sản phẩm

  • CADdoctor tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi chất lượng dữ liệu sản phẩm ẩn (PDQ), có thể giúp giảm bớt nhiều vấn đề trong số này và tăng cường khả năng chia sẻ của dữ liệu.

Đơn giản hóa hình học

  • CADdoctor nhận dạng các tính năng hình học và có thể đơn giản hóa chúng một cách tự động. 
  • Được thiết kế để đơn giản hóa các mô hình nhằm tối ưu hóa việc tạo lưới CAE và loại bỏ các yếu tố sở hữu trí tuệ để chia sẻ với các nhà cung cấp, khách hàng và đối tác.

Khả năng bao bọc chắc chắn

  • Thường thì các mô hình quá lớn và phức tạp để được sử dụng hiệu quả ở hạ nguồn. Khả năng bao bọc vững chắc của CADdoctor có thể “thu nhỏ” toàn bộ cụm thành mô hình rắn nhỏ hơn để giảm kích thước tệp, loại bỏ các thành phần ẩn và / hoặc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IP).

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV