GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ENOVIA

ENOVIA mở ra một loạt cơ hội mới cho bạn trong việc cung cấp thành công cho những đổi mới kinh doanh và sản phẩm mang tính chuyển đổi nhằm tạo ra những trải nghiệm kỳ diệu cho khách hàng của bạn.

CHỨC NĂNG

3DEXPERIENCE ENOVIA

Hợp nhất nhân viên, đối tác, nhà cung cấp, khách hàng, người tiêu dùng và các cơ quan quản lý trong một môi trường hoạt động cho sự đổi mới bền vững.

  • Để phát triển sản phẩm, ENOVIA bao gồm một bộ khả năng toàn diện và mạnh mẽ, bao gồm:

             + Quản lý CAD & tài liệu (PDM)
             + Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)
             + Quản lý và phê duyệt thay đổi và cấu hình 
             + Xem xét thiết kế, bảo vệ và tái sử dụng tài sản trí tuệ
             + Định nghĩa sản phẩm và quản lý phát hành (eBOM) 
             + Chất lượng và sự tuân thủ. 

  • Từ ý tưởng đến phân phối, các vai trò và ứng dụng của ENOVIA hỗ trợ tính liên tục bởi ứng dụng kỹ thuật số, đảm bảo sản phẩm có thể được xác định một cách tổng thể bằng cách bao gồm tất cả mọi người trong mạng lưới đóng góp giá trị cho quá trình phát triển.

Cho phép cộng tác hiệu quả và an toàn thông qua quyền truy cập đồng thời vào dữ liệu sản phẩm và quản lý vòng đời.

  • Để bảo vệ các tài nguyên hiện có, ENOVIA kết nối các ứng dụng về phần mềm CAD dựa trên tệp với nền tảng 3DEXPERIENCE
  • Cho phép người dùng truy cập ENOVIA từ bên trong môi trường thiết kế của họ và dễ dàng chia sẻ dữ liệu thiết kế trên mạng lưới giá trị. 
  • Dữ liệu thiết kế được kết nối liền mạch trong các ứng dụng trên nền tảng web để xem xét và đưa vào định nghĩa sản phẩm.

Dễ dàng tổ chức, tối ưu hóa, truy cập và thực hiện công việc

  • ENOVIA cũng kết nối doanh nghiệp của bạn với quy trình phát triển sản phẩm để xác định hiệu quả các cơ hội trên thị trường và phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.
  • Danh mục cho các ứng dụng kinh doanh bao gồm quản lý danh mục sản phẩm, quản lý chất lượng, quản lý yêu cầu và các giải pháp lập kế hoạch dự án và nhóm, cho phép các bên liên quan dễ dàng đóng góp vào kế hoạch chung phù hợp với chiến lược và tiêu chuẩn của công ty và tối ưu hóa kế hoạch trong thời gian thực.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV