Obbligato III - Chống Thất Thoát Dữ Liệu (DLP)

DLP hay ngăn ngừa thất thoát dữ liệu là một giải pháp để ngăn chặn thất thoát thông tin dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp. NSV hiện đang cung cấp phần mềm DLP - Obbligato III có thể hỗ trợ doanh nghiệp:

 • Phân loại các loại dữ liệu theo mức độ bảo mật và quyền hạn truy cập của các đối tượng khác nhau.
 • Bảo đảm dữ liệu không bị mất, lạm dụng hoặc truy cập bởi người dùng không được cấp phép.
 • Hỗ trợ quản trị viên trong việc kiểm soát những người dùng cuối di chuyển dữ liệu ra bên ngoài doanh nghiệp.

CHỨC NĂNG CHÍNH

Obbligato III - Chống Thất Thoát Dữ Liệu (DLP)

Thực hiện các biện pháp đối phó với rò rỉ thông tin bí mật với vốn đầu tư ít ngay trên server đã có:

 • Bảo mật môi trường máy chủ hiện có (tệp máy chủ và hệ thống hiện có) và kiểm soát việc đưa dữ liệu ra bên ngoài.
 • Tăng cường bảo mật nhanh chóng chỉ với chi phí tối thiểu.

Không cần mã hóa:

 • Ngăn chặn các hoạt động đưa dữ liệu ra bên ngoài bằng cách kiểm soát từng loại giao tiếp của ứng dụng.
 • Có thể sử dụng bình thường ngay cả với quốc gia có quy định về mã hóa như Trung Quốc.
 • Có thể phòng tránh thất thoát dữ liệu với hầu hết các ứng dụng. Không chỉ tài liệu Office mà cả dữ liệu 3DCAD cũng có thể được kiểm soát.

Có thể xử lý dữ liệu chung và dữ liệu bí mật cùng một lúc đồng thời vẫn thực hiện các biện pháp bảo mật mà không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường:

 • Có thể sao chép và in dữ liệu chung như bình thường
 • Chỉ dữ liệu bí mật bị chặn đưa ra ngoài nếu không có quyền
 • Có thể làm việc đồng thời trên dữ liệu chung và dữ liệu bí mật

Thiết lập các chính sách DLP khác nhau và áp dụng các chính sách cho từng người dùng:

 • Nội dung chính sách có hiệu lực đối với tất cả dữ liệu bí mật
 • Đó không phải là quyền kiểm soát đối với dữ liệu riêng lẻ mà đối với từng người dùng được đặt chính sách.

Có thể mở rộng sang hệ thống Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) trong tương lai:

 • Sau khi thiết lập các biện pháp đối phó với thất thoát dữ liệu bí mật, nó có thể được phát triển để sàng lọc / quản lý tài liệu hoặc quản lý BOM hoặc hệ thống PLM, theo mức độ ưu tiên.

ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM

1

Phân loại dữ liệu theo mức độ bảo mật. Phân quyền cụ thể tới từng chức năng cho từng đối tượng tiếp cận dữ liệu.

2

Bảo đảm dữ liệu không bị mất, lạm dụng hoặc truy cập bởi người dùng không được cấp phép.

3

Hỗ trợ quản trị viên trong việc kiểm soát người dùng đưa dữ liệu ra bên ngoài phạm vi doanh nghiệp.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV