Trend Micro Vision One

TẠI SAO NÊN CHỌN TREND MICRO VISION ONE?

Trend Micro Vision One là một nền tảng phòng thủ mối đe dọa bao gồm: Khả năng phát hiện và phản hồi mở rộng nâng cao (XDR) để thu thập và tương quan dữ liệu hoạt động sâu trên nhiều lớp — email, điểm cuối, máy chủ và mạng.

  • Vision One nâng cao khả năng hiển thị bảo mật với một bảng điều khiển duy nhất giúp các nhóm bảo mật liên tục theo dõi và quản lý các rủi ro mạng.
  • Phát hiện và phản ứng nhanh hơn với các mối đe dọa với tất cả công nghệ XDR mới.
  • Dễ dàng tích hợp với phần mềm của bên thứ 3 hoặc Trend Micro Apex One ™ để đối phó với các mối đe dọa ngay khi chúng được phát hiện.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV