Mô phòng tấn công qua Email - ASE

ASE (Attack Simulator via E-mail) là phần mềm hỗ trợ kiểm tra mức độ nhận thức bảo mật của người dùng bằng cách gửi một email tấn công giả:

  • Soạn và gửi email tấn công giả và tìm ra những người làm theo hướng dẫn trong email
  • Từ đó tìm ra những người dùng có nhận biết thấp về an ninh mạng để có biện pháp đào tạo, củng cố kiến thức phù hợp.

CHỨC NĂNG CHÍNH

Mô phòng tấn công qua Email - ASE

Cá nhân hóa nội dung email:

  • Bạn có thể chọn một email tấn công giả từ nhiều mẫu email khác nhau
  • Bạn cũng có thể tạo 1 email hoàn toàn mới phù hợp với hoàn cảnh doanh nghiệp mình.

Lập địa chỉ email giả:

  • Bạn có thể tạo tên miền giả cho bất kỳ địa chỉ email người gửi nào 
  • Thời gian gửi có thể cài đặt theo ý muốn.

Thông báo với nhân viên sau khi bị tấn công:

  • Hiển thị thông báo cho nhân viên về cách tránh bị lừa bởi một email lừa đảo sau khi họ bị tấn công giả.

Tự động lấy kết quả:

  • Liệt kê danh sách kết quả những ai đã nhấn vào đường dẫn hoặc mở file đính kèm từ email giả mạo, mở vào thời gian nào.

ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM

1

Đánh giá lại nhận thức của nhân viên. Nâng cao mức độ cảnh giác của nhân viên.

2

Xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp. Xây dựng quy trình trong trường hợp bị tấn công.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV