Trend Micro Apex One

Trend Micro Apex One™ cung cấp tính năng chống vi-rút và phát hiện phần mềm độc hại cũng như khả năng hiển thị tại điểm cuối. Bộ sản phẩm có thể được mở rộng với các ứng dụng liên quan bao gồm bảo vệ điểm cuối di động, mã hóa điểm cuối, cũng như bảo vệ lỗ hổng mạng và máy chủ.

  • Trend Micro Apex One™ cung cấp khả năng phát hiện và phản hồi mối đe dọa tự động nâng cao chống lại các mối đe dọa cấp cao.
  • Apex One™ cung cấp thông tin chi tiết hữu ích, khả năng điều tra mở rộng và khả năng hiển thị tập trung.
  • Bảo vệ toàn diện cho doanh nghiệp của bạn với giải pháp Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) trên Đám mây.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV