VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM - PLM

PLM là một thuật ngữ chỉ việc "Quản lý vòng đời sản phẩm"

PLM là quá trình quản lý toàn bộ vòng đời của một sản phẩm từ khi thành lập, thông qua thiết kế và sản xuất kỹ thuật, đến bảo dưỡng và loại bỏ các sản phẩm đã sản xuất. PLM giúp tích hợp con người, dữ liệu, quy trình và hệ thống kinh doanh và cung cấp hệ thống thông tin sản phẩm cốt lõi cho các công ty và doanh nghiệp mở rộng của họ.

TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG PLM?

Lý do cần thiết sử dụng PLM trong vòng đời sản phẩm.

Cùng nhau đổi mới

Kết nối tất cả người dùng đóng góp vào chuỗi giá trị để cùng hướng tới đổi mới bền vững. Nâng cao quy trình đổi mới với sự cộng tác liền mạch, bảo mật và tức thời giữa các bộ phận với tính linh hoạt và minh bạch.

Kết nối dữ liệu thiết kế của bạn và sử dụng kỹ thuật dựa trên mô hình

Làm phong phú dữ liệu CAD với các ứng dụng quản lý vòng đời sản phẩm. Cho phép chia sẻ dữ liệu thiết kế an toàn trên toàn doanh nghiệp bên ngoài môi trường CAD.

Kết nối mạng giá trị và các hệ thống bên ngoài với nền tảng 3DEXPERIENCE.

Tận dụng tính linh hoạt của nền tảng 3DEXPERIENCE để tối đa hóa giá trị kinh doanh. Thực hiện các tùy chỉnh hành vi và các ứng dụng mới để giải quyết các yêu cầu hoạt động cụ thể.

Tận dụng các cơ hội thị trường.

Quản lý hiệu quả các chương trình và dự án có liên kết với dữ liệu phát triển sản phẩm để có thể giám sát và đánh giá theo thời gian thực. Xây dựng các kế hoạch tận dụng các tài sản và đổi mới tốt nhất của nhóm để tạo ra và bảo vệ lợi thế kinh doanh trên thị trường.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV