3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE cung cấp chế độ xem thời gian thực về hoạt động kinh doanh và môi trường hoạt động , kết nối con người, ý tưởng và dữ liệu trong một môi trường hợp tác duy nhất giúp các doanh nghiệp và mọi người trong tổ chức đổi mới theo những cách hoàn toàn mới.

CHỨC NĂNG

3DEXPERIENCE

Hoạt động như một hệ thống vận hành

  • Hoạt động như là một hệ thống, nền tảng 3DEXPERIENCE cho phép các doanh nghiệp đạt được sự xuất sắc trong hoạt động. 
  • Cho phép tất cả mọi người tham gia vào một dự án từ phòng nghiên cứu đến nhà máy cho đến người tiêu dùng - tương tác và làm việc cùng nhau. 
  • Kết quả là các doanh nghiệp thiết kế và người dùng có thể được tham gia đóng góp, xây dựng và trải nghiệm sản phẩm, từ ý tưởng đến phân phối và sử dụng trên thị trường, trước khi thực sự đưa vào sản xuất thực tế.

Hoạt động như một mô hình kinh doanh

  • Là một mô hình kinh doanh, nền tảng 3DEXPERIENCE cho phép các doanh nghiệp trở thành "công ty nền tảng" chuyển đổi các mối quan hệ và vai trò trên mạng lưới kinh doanh của họ bằng cách loại bỏ các trung gian giữa người bán và người mua, người mua và nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng cuối cùng. 
  • Đây là lý do tại sao nền tảng của chúng tôi hoạt động như một thị trường hoặc nền tảng giao dịch, kết nối khách hàng sẵn sàng mua dịch vụ (in 3D, thiết kế, v.v.) và các nhà cung cấp dịch vụ.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV