"Đánh giá lỗ hổng bảo mật" là gì?.

Đánh giá lỗ hổng bảo mật đề cập đến quá trình xác định các rủi ro và lỗ hổng trong mạng máy tính, hệ thống, phần cứng, ứng dụng và các bộ phận khác của hệ thống CNTT.

TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG BẢO MẬT?

Lý do cần thiết sử dụng

Xác định các lỗ hổng trước khi tin tặc tìm thấy chúng.

Đánh giá lỗ hổng bảo mật quét tất cả các thành phần mạng, xác minh xem chúng có điểm yếu mà tội phạm mạng có thể sử dụng để tấn công tổ chức hay không.

Chứng minh cho các bên liên quan khác rằng hệ thống của bạn được bảo mật.

Bạn cần đảm bảo với những khách hàng đã tin tưởng giao cho bạn dữ liệu của họ rằng bạn có thể bảo vệ tài sản của họ. Bạn có thể sử dụng đánh giá tính dễ bị tổn thương như một công cụ để tạo lợi thế cạnh tranh chiến lược khi bạn đảm bảo với những khách hàng như vậy.

Đánh giá hiệu suất của các nhà cung cấp dịch vụ CNTT bên thứ ba

Nếu bạn dựa vào các nhà cung cấp bên thứ ba cho các giải pháp CNTT như email, sao lưu hoặc quản trị hệ thống, thì một VA độc lập có thể giúp bạn kiểm tra chéo hoạt động của họ.

Tiết kiệm thời gian và chi phí.

Vi phạm bảo mật có thể gây tổn hại cho tổ chức trên nhiều mặt, tạo ra các hạn chế và trách nhiệm pháp lý gây tốn kém. Đánh giá lỗ hổng bảo mật giảm thiểu những rủi ro như vậy, cho phép tổ chức tiết kiệm thời gian và ngăn chặn các vụ kiện tốn kém phát sinh từ việc vi phạm dữ liệu.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV