CATIA MACHINING

CATIA V5-6 Machining là giải pháp  gia công cho  những sản phẩm cao cấp, cho phép chế tạo và mô phỏng sản phẩm, cũng như tối ưu hóa các quá  trình gia công của khách hàng để đạt được sản phẩm chất lượng tốt hơn.

CHỨC NĂNG

CATIA MACHINING

Gia công đạt hiệu quả cao

  • Gia công NC là một phần rất quan trọng của ngành công nghiệp chế tạo và   ngành công nghiệp hàng không, đặc biệt là các bộ phận chi tiết của ngành ô tô và ngành hàng không vũ trụ với các biên dạng phức tạp, có độ chính xác cao.  
  • CATIA machining cho thấy ưu thế tuyệt đối trong gia công và sản xuất những chi tiết này trên máy công cụ CNC.

Quản lý hiệu quả các quá trình thay đổi

  • Bộ giải pháp này có mức độ liên kết cao giữa kỹ thuật sản phẩm và quy trình sản xuất cùng với nguồn lực hiện có (PPR). 
  • Việc này giúp các công ty có thể quản lý các quy trình kỹ thuật và sản xuất đồng thời tốt hơn và giảm thời gian từ thiết kế đến quản lý quy trình sản xuất, do đó tiết kiệm chi phí.

Mức độ tự động hóa và tiêu chuẩn hóa cao.

  • Bằng cách tích hợp các khả năng của phần mềm CATIA V5-6 (ví dụ: trong mục đích sản xuất và khả năng tạo lưu chương trình Macro), các sản phẩm NC cho phép nắm bắt các kỹ năng và tái sử dụng chương trình sản xuất đã được xác lập chuẩn và tránh lặp lại. 
  • Điều này cũng tạo điều kiện cho sự đổi mới thông qua các chương trình gia công thử nghiệm được rút ngắn.

'Đường chạy dao tối ưu và giảm thời gian gia công.

  • CATIA V5 machining là giải pháp gia công có thể được sử dụng như một hệ thống duy nhất, nó bao gồm một loạt các ứng dụng tích hợp, từ gia công trên máy tiện đến gia công máy phay 5 trục. 
  • Điều này cho phép các công ty thiết lập mối quan hệ hợp tác bền vững, có khả năng và lâu dài với   đối tác cung cấp CATIA CAM của họ.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV