Tin tức

22 tháng hai năm 2014 Tham gia giáo dục để chia sẻ và tìm hiểu về các công cụ mới nhất và các xu hướng trong giáo dục và quan hệ đối tác Haas. Đồng tài trợ bởi HFO-Anaheim & HFO-Torrance.

Từ 26 tới 29 tháng 1 năm 2014 tại Trung tâm triển Lãm San Diego Convertion Center, thành phố  San Diego California, Mỹ

Phần mềm CNC, phát triển của phần mềm Mastercam CAD / CAM, thông báo rằng phần mềm Mastercam X6 CAD / CAM đã được chứng nhận cho Autodesk Inventor 2013 phần mềm thiết kế cơ khí 3D

Chúng tôi vừa ra phiên bản JMAG-Designer Ver.13.0 và tháng 12/2013. Phiên bản 13 này lần đầu tiên được ghi nhận là solver xử lý song song cho phân tích điện từ trường. Hơn nữa, nhiều tính năng khác nhau cũng được bao gồm như tính toán tổn thất chính xác hơn, chức năng đa nền tảng vật lý cho phép tính đồng thời nhiệt/ kết cấu trong khi phân tích trường điện từ.

Ngày 11 tháng 9 năm 2013, tập đoàn Dassault Systemes - Pháp, tập đoàn hàng đầu thế giới về phần mềm thiết kế 3D, mô hình số 3D và giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm công bố chính thức ra mắt Smarter, Faster, Lighter, một giải pháp 3DEXPERIENCE mới giúp phối hợp các phòng chuyên trách về cơ khí, điện tử và phần mềm trong công ty để tạo ra sản phẩm mới giá trị cao.

Trang