Giải pháp

Nhu cầu đổi mới phương tiện mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết, do cả nền công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp cốt lõi của nó phát triển cùng lúc.

High Tech

Với vòng thiết kế kín hấp dẫn, thời gian ra thị trường nhanh hơn, cải thiện chất lượng sản xuất và chi phí sản xuất thấp hơn là lợi ích chính của việc triển khai các HT body kinh nghiệm giải pháp. Điều này thực hiện bằng cách sự hợp tác không giới hạn giữa tất cả các bên liên quan phát triển sản phẩm.

Industrial Equipment

Là các nhà thầu phụ, các công ty thiết bị điện lạnh, nhiệt, cơ năng gặp thử thách để cung cấp cho các nhà thầu của họ các sản phẩm hiệu suất cao kịp thời. Các giải pháp 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes giúp các nhà thầu phụ đảm bảo thời gian giao hàng và sự hài lòng của người dùng.

Mold & Die

Nhà thiết kế dụng cụ phun khuôn cần phải nhanh chóng thiết kế một công cụ dựa trên bí quyết của họ. Ngoài ra, họ cần phải đảm bảo độ dày đồng đều và làm mát thích hợp cũng như giải quyết các vấn đề như co ngót và tháo khuôn.