JMAG

JMAG là phần mềm mô phỏng để thiết kế và phát triển thiết bị điện. 

Nó mô hình hóa chính xác các hiện tượng điện từ phức tạp đối với đa dạng các thiết bị.

CHỨC NĂNG

JMAG

Linear Motor:

  • JMAG có thể được sử dụng để mô hình hóa động cơ điện tuyến tính.

Induction heating:

  • JMAG mô phỏng và thể hiện chính xác  những thay đổi phức tạp vốn có trong hiện tượng gia nhiệt cảm ứng.
  • Dòng điện chạy qua bề mặt có thể tính toán được với độ chính xác cao, cho phép tạo ra lưới với chất lượng cao. 
  • Việc quản lý chi tiết dòng nhiệt có thể đat được bằng việc thể hiện trực quan dòng điện xoáy.

Power transformer:

  • Các máy biến áp lớn đưa ra những thách thức về cả mặt thiết kế đến xây dưng. 
  • JMAG Phân tích các hiện tượng phức tạp cho phép bạn tạo ra những các thiết kế mà bạn có thể tin tưởng.

Solenoid:

  • JMAG có thể tối ưu hóa thiết kế của một điện từ để tối đa hóa lực trong khi giảm thiểu âm lượng. 
  • JMAG có thể tạo ra một mô hình điện từ có độ trung thực cao có thể được xuất sang chương trình mô phỏng mạch / điều khiển. 
  • Bằng cách sử dụng mô hình nhà máy chính xác (mô hình JMAG_RT), giờ đây bạn có thể áp dụng kích thích thực tế hơn cho mạch của mình. 

MAKE AN ENQUIRY

I agree that submitting this information means it will be stored and processed acccording to NSV Privacy Policy