EPP - CYLANCE PROTECT CAT

  • Cylance xác định phần mềm độc hại  dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), nhận dạng thông qua máy học, cho dù một tệp là tốt hay độc hại.
  • Cylance là phần mềm chống vi-rút thế hệ tiếp theo sử dụng công cụ AI để phát hiện và ngăn chặn phần mềm độc hại không xác định bằng cách trích xuất điểm đặc trưng. AI phát hiện phần mềm độc hại bằng cách kiểm tra các tệp nhị phân và dll mà không cần phải thực thi chúng.

CHỨC NĂNG CHÍNH

EPP - CYLANCE PROTECT CAT

Ngăn chặn lỗ hổng Zero-Day

  • Phần mềm AI bền bỉ giúp ngăn chặn việc truy cập vào dữ liệu chứa lỗ hổng bảo mật zero-day. 

Phòng chống phần mềm độc hại do AI điều khiển

  • Công nghệ AI đã qua thực nghiệm giúp điều tra bất cứ ứng dụng nào trước khi chúng vận hành.

Quản lý tập lệnh

  • Duy trì toàn quyền kiểm soát thời gian và vị trí các tập lệnh được chạy trong môi trường.

Phát hiện và ngăn chặn khai thác bộ nhớ

  • Chủ động xác định việc sử dụng bộ nhớ độc hại (các cuộc tấn công không sử dụng phần mềm độc hại) với các phản hồi ngăn chặn tự động ngay lập tức.

Áp dụng chính sách sử dụng thiết bị

  • Kiểm soát thiết bị nào có thể được sử dụng trong môi trường, loại bỏ các thiết bị bên ngoài như một nguy cơ khả năng tấn công có thể xảy ra.

Kiểm soát ứng dụng cho các thiết bị chức năng cố định

  • Đảm bảo các thiết bị có chức năng cố định luôn ở trạng thái nguyên bản, loại bỏ sự sai lệch xảy ra với các thiết bị không được quản lý.

ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM

1

Bảo vệ người dùng một cách toàn diện mà không gây phải tốn nhiều tài nguyên máy tính, hoàn toàn không ảnh hưởng đến các tác vụ cần thiết khác.

2

Bằng việc sử dụng AI nhận biết trước được hành vi của mã độc, CylancePROTECT không cần kích hoạt mã độc để kiểm tra hay chạy thử mã độc trong không gian ảo như các giải pháp trước đây.

3

Rất hiệu quả trong việc phát hiện những cuộc tấn công không dùng đến tệp tin (fileless attacks), nhờ việc chủ động nhận diện những hành vi sử dụng tài nguyên máy tính một cách đáng ngờ.

MAKE AN ENQUIRY

I agree that submitting this information means it will be stored and processed acccording to NSV Privacy Policy* 2