DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA NSV

NSV là trung tâm đào tạo được chứng nhận về các giải pháp Dassault Systèmes.

Các Chứng Chỉ Nghề Nghiệp là một yêu cầu tất yếu trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay.

TẠI SAO CẦN CHỌN NSV?

Quy Trình Lấy Chứng Chỉ

  • Đối với Cá nhân, bằng cách được chứng nhận, bạn thể hiện kiến thức chuyên môn của mình và chứng minh khả năng của mình để tạo sự khác biệt với những người khác trong thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh ngày nay.
  • Đối với các Tổ chức, chương trình Chứng nhận của Dassault Systèmes cung cấp cho tổ chức của bạn một thước đo giá trị để đo lường các kỹ năng và chuyên môn của nhân viên, nhóm, đối tác, nhà thầu phụ và những người thuê tiềm năng.

MAKE AN ENQUIRY

I agree that submitting this information means it will be stored and processed acccording to NSV Privacy Policy* 2