DLP là gì?.

Ngăn ngừa mất mát dữ liệu (DLP) là một tập hợp các công cụ, chiến lược, công nghệ và kỹ thuật đảm bảo người dùng cuối không truyền dữ liệu quan trọng hoặc nhạy cảm ra bên ngoài một tổ chức.

TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG DLP?

Lý do cần thiết sử dụng DLP

Quản lý toàn bộ dữ liệu

Công nghệ DLP cho phép bạn quản lý dữ liệu quan trọng và hạn chế quyền truy cập của tổ chức mình từ nơi lưu trữ, các quyền và ai đang truy cập.

Bảo vệ dữ liệu khỏi hành vi đánh cắp & rò rỉ

Chỉ bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi những kẻ xâm nhập bên ngoài là không đủ. Bạn cũng có thể dễ bị tổn thương từ bên trong. DLP bảo vệ chống lại hành vi trộm cắp và vô tình tiết lộ dữ liệu quan trọng của nhân viên và đối tác.

MAKE AN ENQUIRY

I agree that submitting this information means it will be stored and processed acccording to NSV Privacy Policy