Tại sao nên chọn CADmeister?

CADmeister là một phần mềm hiệu suất cao được sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất công nghiệp ở Nhật Bản. Phần mềm đã được phát triển với các công nghệ tiên tiến để hỗ trợ việc thiết kế trong các công đoạn CAD, CAM, PRESS và MOLD trong sản xuất.

Phần mềm sử dụng  mô hình hỗn hợp có khả năng vận hành các mô hình khung dây, mô hình bề mặt và mô hình rắn.

Nó cũng có thể thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu trên mô hình bề mặt và mô hình rắn, mô hình khung dây, đồng thời cho phép mô hình hóa môi trường được giải phóng khỏi các hạn chế do sự khác biệt dữ liệu CAD trong các loại dữ liệu mô hình khác nhau.

Sử dụng mô hình bề mặt và mô hình khối trong một môi trường liên tục.

  • CADmeister cho phép tạo các mô hình bao gồm mô hình khung dây, mô hình bề mặt và mô hình rắn mà không làm thay đổi môi trường.
  • Nó có khả năng thực hiện các hoạt động của chất rắn và bề mặt cong, không nói gì đến khả năng thực hiện các hoạt động tập hợp như tổng, hiệu và tích giữa các chất rắn.

Không hạn chế sử dụng tham số hay không tham số trong mô hình.

  • Chế độ tham số cho phép người dùng thay đổi thiết kế cũng như thiết kế các bộ phận tiêu chuẩn có nhiều kích thước danh nghĩa và thiết kế trên cơ sở các bộ phận có thể tái sử dụng của các mẫu hiện có.

Linh hoạt trong việc tùy chỉnh

  • CADmeister có thể được tùy chỉnh linh hoạt và phù hợp với môi trường của người dùng thông qua hàng trăm chi tiết thiết lập môi trường.
  • Ngôn ngữ script dành riêng cho CADmeister cho phép người dùng tạo các lệnh ban đầu của họ và phát triển cơ sở dữ liệu cho kiến thức chuyên môn đã tích lũy của họ để sử dụng tại CADmeister.

Bảo mật dữ liệu thông qua Tính năng 'Khởi động ấm'

  • Trong trường hợp CADmeister gặp sự cố, chức năng 'khởi động ấm' cho phép khôi phục lại công việc không thể lưu ngay lập tức trước khi kết thúc sai.

MAKE AN ENQUIRY

I agree that submitting this information means it will be stored and processed acccording to NSV Privacy Policy