TẠI SAO NÊN CHỌN 3DEXPERIENCE CATIA?

3DEXPERIENCE CATIA là phiên bản mới nhất của phần mềm CATIA, một trong những giải pháp thiết kế mô hình 3D toàn diện nhất trên thế giới. Nhờ được hỗ trợ bởi nền tảng cộng tác 3DEXPERIENCE, CATIA giờ đây có thể cung cấp các giải pháp thiết kế năng suất đột phá giúp thúc đẩy năng lực đổi mới cho các công ty thuộc mọi quy mô trong các ngành khác nhau như: ô tô, cơ khí, y tế, công nghệ cao, máy móc công nghiệp v.v...

Với tầm nhìn "Shape the world we live in"CATIA là giải pháp hàng đầu cho những nhà thiết kế, kỹ sư và chuyên gia nghiên cứu kiến tạo nên thế giới trong tương lai.

Khả năng tạo mô hình chính xác

Khả năng tạo mô hình là tính năng quan trọng nhất của công cụ CAD. Mô hình kỹ thuật số phải gần giống nhất với thực tế để tránh thay đổi muộn dẫn đến tăng thêm thời gian và chi phí do phải làm nhiều nguyên mẫu hơn. 

CATIA có độ chính xác hình học rất cao. Với một phầm mềm mạnh mẽ và ổn định, các kỹ sư có thể tiết kiệm thời gian thiết kế và tập trung hơn vào việc đổi mới, nâng cấp sản phẩm.

Giao diện thân thiện với người dùng

Khả năng tạo mô hình là tính năng quan trọng nhất của công cụ CAD. Mô hình kỹ thuật số phải gần giống nhất với thực tế để tránh thay đổi muộn dẫn đến tăng thêm thời gian và chi phí do phải làm nhiều nguyên mẫu hơn.

CATIA có độ chính xác hình học rất cao. Với một phầm mềm mạnh mẽ và ổn định, các kỹ sư có thể tiết kiệm thời gian thiết kế và tập trung hơn vào việc đổi mới, nâng cấp sản phẩm.

Phối hợp dễ dàng trên thiết kế gồm nhiều thành phần

Khả năng tạo mô hình là tính năng quan trọng nhất của công cụ CAD. Mô hình kỹ thuật số phải gần giống nhất với thực tế để tránh thay đổi muộn dẫn đến tăng thêm thời gian và chi phí do phải làm nhiều nguyên mẫu hơn.

CATIA có độ chính xác hình học rất cao. Với một phầm mềm mạnh mẽ và ổn định, các kỹ sư có thể tiết kiệm thời gian thiết kế và tập trung hơn vào việc đổi mới, nâng cấp sản phẩm.

Tối ưu và thử nghiệm với tính năng mô phỏng

Khả năng tạo mô hình là tính năng quan trọng nhất của công cụ CAD. Mô hình kỹ thuật số phải gần giống nhất với thực tế để tránh thay đổi muộn dẫn đến tăng thêm thời gian và chi phí do phải làm nhiều nguyên mẫu hơn.

CATIA có độ chính xác hình học rất cao. Với một phầm mềm mạnh mẽ và ổn định, các kỹ sư có thể tiết kiệm thời gian thiết kế và tập trung hơn vào việc đổi mới, nâng cấp sản phẩm.

Quản lý dữ liệu thiết kế và tái sử dụng dễ dàng

Khả năng tạo mô hình là tính năng quan trọng nhất của công cụ CAD. Mô hình kỹ thuật số phải gần giống nhất với thực tế để tránh thay đổi muộn dẫn đến tăng thêm thời gian và chi phí do phải làm nhiều nguyên mẫu hơn.

CATIA có độ chính xác hình học rất cao. Với một phầm mềm mạnh mẽ và ổn định, các kỹ sư có thể tiết kiệm thời gian thiết kế và tập trung hơn vào việc đổi mới, nâng cấp sản phẩm.

Tăng cường cộng tác giữa con người, quy trình và dữ liệu

Khả năng tạo mô hình là tính năng quan trọng nhất của công cụ CAD. Mô hình kỹ thuật số phải gần giống nhất với thực tế để tránh thay đổi muộn dẫn đến tăng thêm thời gian và chi phí do phải làm nhiều nguyên mẫu hơn.

CATIA có độ chính xác hình học rất cao. Với một phầm mềm mạnh mẽ và ổn định, các kỹ sư có thể tiết kiệm thời gian thiết kế và tập trung hơn vào việc đổi mới, nâng cấp sản phẩm.

ỨNG DỤNG

3DEXEPRIENCE CATIA

Ngành Xây dựng

LIÊN TỤC KỸ THUẬT SỐ ĐỐI VỚI CÁC TÒA NHÀ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG
Các quy trình thiết kế và kỹ thuật cho việc phát triển dự án các tòa nhà và cơ sở hạ tầng phức tạp đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa nhiều bên liên quan và trong tất cả các giai đoạn của dự án. Ngoài ra, các dự án xây dựng ngày càng phức tạp đòi hỏi tất cả các nhóm phải dựa vào công nghệ  ảo hóa trên CATIA và 3DEXPERIENCE như một 'ngôn ngữ chung' để tạo điều kiện hợp tác và giảm thiểu việc làm lại giữa các giai đoạn.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV