EDR - SECURITY DOCTOR

Security Doctor PLUS là một giải pháp mạng thế hệ tiếp theo hỗ trợ các biện pháp phòng ngừa và nhận dạng rủi ro.

CHỨC NĂNG

EDR - SECURITY DOCTOR

Nội dung của quá trình phân tích:

  • Trạng thái phát hiện của phần mềm diệt vi rút
  • Nhật ký của một giao tiếp Internet đáng ngờ
  • Duyệt web
  • Kết nối phương tiện di động
  • Kết nối với mạng LAN không dây
  • Danh sách các chương trình đã cài đặt

Ưu điểm của phần mềm:

  • Giám sát và phát hiện yếu tố gây hại theo thời gian thực.
  • Truy vết và tiêu diệt nguy cơ (threat hunting)
  • Điều tra ngược tiến trình gây hại (forensics) để xác định cách thức hoạt động và xây dựng phương án bảo vệ tốt hơn sau khi rủi ro thực sự đã xảy ra.

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư* 1 của NSV