Abaqus Unified FEA

Abaqus là phần mềm phân tích phần tử hữu hạn hàng đầu thế giới được phát triển bởi Dassault Systèmes. 

Phần mềm bao gồm các giải pháp hoàn chỉnh, mạnh mẽ nhất cho cả các vấn đề kỹ thuật thông thường và phức tạp trên toàn bộ các ứng dụng công nghiệp.

CHỨC NĂNG

Abaqus Unified FEA

Đồng bộ hóa với các phần mềm CAD:

  • Chi tiết đơn hoặc cụm lắp ráp có thể được tạo bằng việc sử dụng trình thiết kế định hướng, hoặc được nhập vào từ các hệ thống CAD khác. 
  • Giao diện CAD liên kết với CATIA V6, V5, Solidworks, và PRO/ENGINEER cho phép việc đồng bộ hóa và chu trình phân tích được thực hiện nhanh chóng giữa CAD và CAE.

Chia lưới mạnh mẽ và linh hoạt:

  • Abaqus/CAE đưa ra một môi trường chia lưới thông minh và cung cấp nhiều phương pháp tiếp cận tinh vi cho việc đơn giản hóa và tăng tốc độ chia lưới.

Công nghệ giải pháp ẩn trong Abaqus:

  • Công nghệ giải pháp ẩn trong Abaqus lý tưởng để giải quyết các bài toán tĩnh học hoặc động học có tốc độ chậm
  • Abaqus trợ các ứng dụng chung của kĩ thuật phân tích tuyến tính trong trường hợp đáp ứng tuyến tính có thể phụ thuộc vào ngoại lực phi tuyến trước đó.
  • Công nghệ giải pháp explicit của Abaqus rất phù hợp với bài toán động học có tốc độ lớn.

Mở rộng mô hình vật liệu:

  • Bộ sản phẩm Abaqus cung cấp một thư viện mô hình vật liệu có thể được sử dụng để mô phỏng ứng xử thực tế của mô sinh học và các vật liệu truyền thống như kim loại hoặc cao su. 

Liên hệ tư vấn

Tôi đồng ý rằng việc gửi thông tin này có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của NSV