CAE

JMAG

JMAG là phần mềm toàn diện cho thiết kế và phát triển thiết bị/ máy cơ điện. Kỹ thuật phân tích và mô phỏng mạnh mẽ cung cấp một tiêu chuẩn mới về tính năng cũng như chất lượng sản phẩm thiết kế.

Moldex3D

Moldex3D là sản phẩm CAE hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp khuôn đúc nhựa. Với công nghệ phân tích hàng đầu, Moldex3D có thể giúp bạn thực hiện việc mô phỏng chuyên sâu với phạm vi rộng rãi nhất của các quá trình đúc ép và tối ưu hóa thiết kế và chế tạo sản phẩm.

Beta CAE , beta cae

ANSA là công cụ  CAE pre-processing tiên tiến, đa nền tảng. Công cụ này cung cấp các chức năng cần thiết cho xây dựng toàn bộ mô hình, từ dữ liệu CAD đến file đầu vào cho solver, trong một môi trường tích hợp.

SIMULIA CAD CAM CAE PLM

​SIMULIA cung cấp các ứng dụng mô phỏng trực quan cho phép người dùng khám phá sản phẩm, thiên nhiên và cuộc sống.