Hội thảo nửa ngày về việc Mô hình hóa điện từ sử dụng FEKO cho lĩnh vực linh kiện oto

1 Tiêu đề Hội thảo nửa ngày về việc Mô hình hóa điện từ sử dụng FEKO cho lĩnh vực linh kiện oto
2 Thứ 6, ngày 17, tháng 1, 2014 Thứ 6, ngày 17, tháng 1, 2014
3 Content in Brief (3 lines only) Tham dự hội thảo nửa ngày này về đặc tính FEKO bởi EMSS để học them về phần mềm và các ứng dụng người dùng có liên quan.  Tham dự hội thảo miễn phí và bao gồm bữa trưa sau khi kết thúc hội thảo
4 Chi tiết Overview:
Attend this half day seminar featuring FEKO by EMSS to learn more about the software and relevant user applications. The seminar is free to attend and lunch will be provided afterwards.
Agenda:
9 AM - Welcome and Introductions
9:10AM - Introduction to FEKO -Dr. C.J. Reddy
9:40AM - FEKO Capabilities – Dr. Ulrich Jakobus
10:30AM - Coffee Break
10:45AM - User Applications – Dr. Markus Schick
11:30AM Discussions
12 noon - Lunch and Adjourn
Logistics:
Date: Friday January 17, 2014
Time: 9:00 a.m. to 12:00 p.m.
Location: Altair Corporate Headquarters
1820 E. Big Beaver Rd., Troy, MI 48084
Cost: Free